Offshore

På boreplatforme og andre offshore-installationer betyder vind, salt og store temperaturudsving, at udstyr og komponenter belastes til det yderste.
Men det er altafgørende, at grejet kan holde til belastningerne, for nedbrud kan hurtigt blive katastrofale. Omfattende forurening, dyre produktionsafbrydelser og i værste fald kvæstelser eller dødsfald er blot nogle af de konsekvenser, det kan have, hvis centrale komponenter bryder sammen.

Robuste materialer, hårfine tolerancer
– og stor erfaring

Vi har stor erfaring med at fremstille komponenter i robuste materialer som rustfrit stål, der kan holde til de skrappe driftskrav i offshore-sektoren. Vi arbejder efter de højeste kvalitetsstandarder og med hårfine tolerancer, som bidrager til, at det vigtige udstyr, komponenterne indgår i, fungerer pålideligt og fejlfrit – selv ved vindstyrke 10 på åbent hav midt om vinteren. Vi kan levere prototyper til komponenter eller varetage serieproduktion.

Når bølgerne går højt, skal man kunne stå fast. Trier Industries A/S kan hjælpe dig med at få opgaverne løst sikkert og pålideligt.

Du finder os her

Lundvej 34-36
8800 Viborg

+45 8662 0879
ti@t-i.dk