Etiske regler

Vi støtter og respekterer beskyttelsen af internationalt erklærede menneskerettigheder

Vi sikrer, at vi ikke medvirker til krænkelse af menneskerettighederne

Vi opretholder foreningsfrihed og anerkender retten til kollektiv forhandling

Vi støtter udryddelsen af alle former for tvangsarbejde

Vi støtter effektiv afskaffelse af børnearbejde

Vi har afskaffet diskrimination i relation til arbejds- og ansættelsesforhold

Vi støtter en forsigtighedstilgang til miljømæssige udfordringer

Vi tager initiativ til at fremme en større miljømæssig ansvarlighed

Vi opfordrer til udvikling og spredning af miljøvenlige teknologier

Vi modarbejder alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse

Du finder os her

Lundvej 34-36
8800 Viborg

+45 8662 0879
ti@t-i.dk